Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Kadra

Prof. dr hab. dr hc mult. Mirosława Czerny (WGSR)

geograf, ekspert w teorii geografii miast i geografii rozwoju, wykładowca na licznych uniwersytetach europejskich i latynoamerykańskich, ekspert Komisji Europejskiej w PR6, PR7 i Horyzont 2020, obecnie członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN.

dr Sylwia Dudek-Mańkowska (WGSR)

geograf, kieruje Pracownią Miejską na WGSR UW, pełni funkcję Zastępczyni Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna. Specjalizuje się w badaniu przemian zachodzących w przestrzeni miejskiej oraz kształtowaniu marek miejskich.

dr Mirosław Grochowski (WGSR)

geograf, zajmuje się problematyką planowania przestrzennego i programowania rozwoju lokalnego i regionalnego/

prof. ucz. Mikołaj Herbst (EUROREG)

Ekonomista specjalizujący się w ekonomii edukacji, rozwoju regionalnym i lokalnym oraz badaniach z wykorzystaniem metod ilościowych. Ostatni rok spędził na Indiana University w Bloomington w USA realizując projekt na temat polityk publicznych w obszarze edukacji.

Prof. ucz. Małgorzata Karpińska (WNKS)

profesor historii, autorka programu na podyplomowych studiach varsavianistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizuje się w historii XVIII i XIX w., autorka licznych publikacji z historii Warszawy.

dr Bogna Kietlińska (ISNS)

Socjolożka. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z: socjologią teatru, socjologią i antropologią miasta, badaniami wizualnymi, etnografią wielozmysłową oraz partycypacją społeczną wspieraną przez narzędzia GIS.

dr Piotr Kubkowski (IKP)

Kulturoznawca, specjalizuje się w miejskiej kulturze nowoczesnej, historii sportu i krajoznawstwa. Autor “Sprężystych. Kulturowej historii warszawskich cyklistów na przełomie XIX i XX wieku”. Współautor książek z serii „Topo-Grafie". Współscenarzysta i współautor koncepcji serialu dokumentalnego o osiedlach modernistycznych pt. „BLOK".

dr hab. inż. arch. Jacek Kwiatkowski (WGSR)

urbanista – architekt, ekspert w dziedzinie teorii przestrzeni i nowych koncepcji urbanistycznych, konsultant naukowy Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN w latach 2011-2014, obecnie członek RDN geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

dr hab. Barbara Lewenstein (ISNS)

Jest kierowniczką specjalizacji: Socjourbanistyka oraz Współczesne miasta. Badania i działania. W latach 2016 - 2020 pełniła funkcję wicedyrektorki d.s naukowych ISNS. Zajmuje się aktywizmem miejskim, wspólnotami sąsiedzkimi i społeczeństwem obywatelskim.

dr hab. Magdalena Łukasiuk (ISNS, wice-kierowniczka Studiów Miejskich UW)

Kierowniczka Ośrodka Socjologii Zamieszkiwania, Członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Zajmuje się badawczo socjologią zamieszkiwania i migracji, a także socjologią miasta, architektury i atmosfery.

dr Weronika Parfianowicz (IKP)

– kulturoznawczyni, zajmuje się przestrzenią i obyczajowością miast Europy Środkowej, politykami mieszkaniowymi i kulturą mieszkania, a także czeską awangardą i kulturą undergroundową. Redaguje bloga „Jak żyć w małym mieszkaniu?”. Współorganizuje cykl spotkań „Przed końcem”.

dr hab. Włodzimierz Karol Pessel (IKP, kierownik Studiów Miejskich na UW)

– kulturoznawca i skandynawista. Kierownik Zakładu Kultury Współczesnej w IKP UW, wykładowca Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu SWPS. Współzałożyciel Pracowni Studiów Miejskich IKP i jej pierwszy kierownik. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Autor m. in. monografii “Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy”.

dr hab. Igor Piotrowski (IKP)

kulturoznawca i teolog. Adiunkt w Zakładzie Historii Kultury IKP UW, członek i (od 2017) kierownik Pracowni Studiów Miejskich, członek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Zajmuje się historią kultury polskiej od czasów dawnych do współczesnych, kulturowymi reprezentacjami przestrzeni (Krakowskie Przedmieście, okolice i ekstensje) i owadami.

dr Adam Płoszaj (EUROREG)

Doktor nauk ekonomicznych oraz magister gospodarki przestrzennej. Specjalizuje się w badaniach rozwoju regionalnego i lokalnego, studiach nad nauką i innowacyjnością, oraz metodologii badań ilościowych. Ma międzynarodowe doświadczenie badawcze (USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Ukraina, Holandia, Szwecja).

dr hab. Kacper Pobłocki (EUROREG, wice-kierownik Studiów Miejskich na UW)

Antropolog społeczny. Kształcił się w UK, Holandii i USA, m.in. na nowojorskim centrum badawczym prowadzonym przez Davida Harveya. Wprowadził do polskiego języka pojęcie ruchów miejskich, które też współtworzył. Jego monografia Kapitalizm. Historia krótkiego trwania (2017) otrzymała nagrodę Economicus dla ekonomicznej książki roku.

dr Tomasz Sobierajski (ISNS)

Socjolog posiadający kilkunastoletnie, praktyczne doświadczenie w realizacji badań. Projektuje i koordynuje polskie i międzynarodowe projekty badawcze, realizowane dla instytucji rządowych, organizacji pozarządowych i biznesu.

dr Katarzyna Wojnar (EUROREG)

Doktor geografii, jej doktorat dotyczył kapitału kreatywnego polskich miast. Laureatka wyróżnienia dydaktycznego rektora UW za interdyscyplinarne zajęcia o mieście prowadzone w formie warsztatów, spacerów i symulacji. Aktywna badaczka miejska, współautorka Warszawskiego Programu Rozwoju Potencjału Twórczego i Wsparcia Twórców.

dr Łukasz Bukowiecki (IKP)

Kulturoznawca, socjolog kultury, historyk muzealnictwa. Adiunkt w IKP. W latach 2018–2021 pracował na kontrakcie podoktorskim w Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną na Wydziale Socjologii UW jako wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym ECHOES finansowanym z programu Horyzont 2020. Zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami kulturowej historii muzeów w Polsce i regionie Morza Bałtyckiego w perspektywie konstruowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, praktyk pamięci społecznej i cyrkulacji miejskich wyobrażeń.