Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Efekty

Film

 Film powstał w ramach warsztatu Policy Lab prowadzonego na module ekonomiczno-politycznym przez dr Katarzynę Romańczyk i dr Justynę Kościńską. W trakcie zajęć studenci zrealizowali projekt we współpracy z Zarządem Zieleni Warszawy. Projekt ten dotyczył badania potrzeb użytkowników placu zabaw w Parku Skaryszewskim. Studenci po odbyciu wizji terenowej z udziałem ogrodnika dzielnicowego i architekta krajobrazu przeprowadzili wywiady kwestionariuszowe w parku i opracowali raport z rekomendacjami dla Zarządu Zieleni. Wyniki badania posłużą do modernizacji obecnego placu zabaw lub jego rozbudowy w innej części parku.

 

Fotoesej

Fotoesej „Miasto w moim domu” autorstwa Aleksandry Wasążnik powstał jako praca semestralna na zajęciach Zamieszkiwanie w perspektywie socjologicznej prowadzonych na module społeczno-kulturowym przez dr hab. Magdalenę Łukasiuk. Zajęcia poświęcone były współczesnym przemianom praktyk zamieszkiwania, konfiguracji domowników, z którymi mieszkamy oraz samego myślenia o tym, co znaczy mieszkać. W prezentowanej pracy studentka twórczo, pomysłowo, a miejscami także poetycko i malarsko rozważa obecność miasta w swoim domu, jej nieoczywiste przejawy i konsekwencje.

 

Metropolia

W przestrzeni większości miast metropolitalnych można bez trudu wyróżnić centrum, które funkcjonuje w innym rytmie czasowym niż pozostałe części miasta. O niektórych metropoliach mówi się, że „nie śpią nigdy” i nie chodzi tu o działalność rozrywkową, ale możliwość korzystania z usług, które w innych miastach oferowane są do godzin popołudniowych czy wczesno-wieczornych. Prace, których efekty przedstawiono na posterze, wykonane zostały przez studentów modułu przestrzennego w trzech etapach. W ramach przedmiotu „Rytm funkcjonowania miasta”, przygotowane zostały bazy danych zawierające informacje o rozmieszczeniu obiektów o różnych funkcjach i godzinach ich funkcjonowania na wyróżnionym obszarze. Następnie, w ramach przedmiotu „Miasto i jego nowe przestrzenie”, prowadzono analizy rozmieszczenia i koncentracji obiektów odnosząc je do charakteru terenów i ich sąsiedztwa oraz dostępności komunikacyjnej. W trzecim etapie przeprowadzono szereg analiz i przygotowano raporty w ramach zajęć „Miasto (od)nowa – wyzwania, problemy dylematy rozwojowe – miasto nocą – cykl życia miasta”. Zajęcia te prowadzone były przez dr Sylwię Dudek-Mańkowską, mgr Annę Andruszkiewicz oraz dr. Mirosława Grochowskiego.